Välkommen

till Nätverket för ätliga perenner. Här på hemsidan kan du hitta lite information om ätliga perenner, tips på vidare läsning och länkar av intresse. Nedan kan du också anmäla dig till Nätverket för ätliga perenners epostlista.

Ätliga-perenner-folder2013December 2013

Nu är introduktionsfoldern färdig, i tryck och digital form! Den finns att ladda ner här.

Det är fri att kopiera och sprida till intresserade och liksom all text på denna sida är den Creative Commons licensierad.

Nätverket är en del i projektet ‘Ätliga perenner, hållbara odlingssystem’ som under 2013 har pågått i Bohuslän och vars syfte bland annat är att sprida information om och främja odlandet av ätliga perenner. Projektets verksamhet har innehållit föreläsningar och växtbytarträff samt praktisk workshop i höstsådd av perenner.

Projektet har även initierat ett nätverk för odlare och andra intresserade av ätliga perenner. Det kommer att kunna användas för kunskaps-, erfarenhet- och växtutbyten deltagarna emellan. Epostlistan är ett verktyg i nätverket för att enkelt kunna kommunicera frågor, komma med svar, erfarenheter och samarbetsförslag.

För att komma med på listan skriv till perennasystem@gmail.com