Kortfattad introduktion

Ätliga-perenner-folder2013Kortfattad informationsfolder om Ätliga perenner 2013

Här kan du ladda ner en PDF i a5 format på fyra sidor som ger en introduktion Vad, varför och hur. Den är fri att sprida och kopiera, lämplig till alla nyfikna. Den finns även i tryckt form, ta kontakt med oss om du tror du har ett sammanhang där den skulle vara lämplig att dela ut.

Länkar till bildkällorna finner du på sidan om Vidare information

Vad är Ätliga perenner?
Med ätliga perenner menas växter som är produktiva i mer än två år och som odlas för att ätas. Skörden kan vara blad, stjälkar, blommor, knoppar, rötter, rotknölar och lökar. Bär, frukt och nötter tas inte upp närmare då dessa ofta bärs av vedartade buskar och träd, inte heller de växter som huvudsakligen används som kryddor eller för medicin.

Varför Ätliga perenner?
Ätliga perenner har flera fördelar framför ettåriga köksväxter. När de väl är etablerade kräver de ett mycket mindre arbete i form av vattning, ogräskontroll, gödsling och jordbearbetning. Rötterna når djupare och nyttjar mer effektivt markens lager av näring och vatten. Även symbiosen med svampar är mer utvecklat och påverkar näringsupptaget positivt. Då behovet av jordbearbetning minskar så bevaras också jordens mikroliv, mullhalt och näringsinnehåll bättre. Perenner lagrar mer kol i marken genom sina större rotsystem, och kan därför användas som en åtgärdför att binda de förhöjda nivåer av koldioxid som vi nu ser i atmosfären. De kan också ge en längre skördesäsong då de övervintrade rötterna skjuter fart tidigt och ger ett försprång på flera veckor jämfört med ettåriga växter.
Näringsinnehållet kan i många fall också vara större än ettåriga växter då de senare ofta har förädlats med avseende på andra aspekter.

Hur att odla Ätliga perenner?
Perennrabatter som anläggs för prydnad är välbekant och med ätliga perenner går det att tänka på liknande sätt. Det behöver planeras för växternas olika höjder och utbredning, men också för möjligheten att använda sig av växter som ackumulerar näringsämnen t.ex binder luftens kväve i jorden och på så sätt minskar behovet av gödning. Att planera en samodling av flera olika perenner har många fördelar, inte bara nyttan av kvävefixerande växter, även en större diversitet ger mindre risk för växtsjukdomar och insektsangrepp.
Det går också att gå ett steg längre och försöka efterlikna skogens mångfald och effektiva ekosystem. Detta kalllas Skogsträdgård och en del av detta system går ut på att designa odlingeni flera skikt, där olika växter lever tillsammans och på så vis även utnyttjar utrymmet på höjden. Skikten utgörs exempelvis av; Markskikt, Örtskikt, Buskskikt, Lågt trädskikt, Högt trädskikt samt Klättrande. Detta odlingssystem kan ge en stor produktivitet i förhållande till yta, tillsatt arbete och gödning etc. och där överskottet blir till mat för oss.